تعاونی تأمین نیاز اعضاء انجمن صنفی تولیـد کنندگان سازه های فولادی در سال ۱۳۹۷ با حدود ۲۰ عضو تشـکیل گردیده و هدف آن بطوره اجـمالی هم افزائی ظـرفیت های موجود و کاهش هزینه های تولیــد و ایجاد و گسـترش فرهنگ استفاده از سازه های فولادی استاندارد بوده و متشکل از کارخانجات صنعتی دانش بنیان بزرگ و کوچک با ظرفیت تولید سالانه سازه های استاندارد (۵۰۰۰۰۰ تن) و اشتغال حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر است که در پاسخ به بزرگترین چالش اجتماعی کشور (سازه های ایمن و پایدار) در قالب تشکل های تعاونی در بخش های صنایع ساختمانی، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی، سوله ها و مخازن صنعتی فعالیت می کند و با همکاری و حمایت وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان  و با چشم انداز ( تولید سازه های ایمن و پایدار برای هر فرد در هر کجا )

 تاسیس شده است.