اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور

Eng.haghighi
سعید زارع‌حقیقی رئیس هیئت مدیره
Eng-hariri-25
مهدی حریری نایب رئیس‌هیئت مدیره
Dr.Shahi_
محمدعلی شاهی عضو هیئت مدیره
tak
عباس تک عضو هیئت مدیره
Eng-JafarGholi-26
امین جعفرقلی عضو هیئت مدیره