آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری و رونمایی از سامانه جامع بورس و کالا در هفته تعاون برگزار شد.

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری و رونمایی از سامانه جامع بورس و کالا در هفته تعاون برگزار شد.

در نمایشگاه رسم تعاون ، برگزار شده در برج میلاد تهران، بتاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱ ، ضمن برگزاری آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور(کامسی) و معاونت امور تعاون، وزارت کار و رفا اجتماعی ، از سامانه بورس و کالا ( جامع توزیع فولاد ) رونمایی و مدیریت آن به تعاونی کامسی واگذار شد .

این مراسم ، در حضور معاونت محترم تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی ، معاونت محترم وزارت صمت و همچنین مدیران کل وزارت تعاون ، بانک توسعه تعاون و اعضای هیئت مدیره تعاونی سازه های فولادی کشور (کامسی) و تعدادی از اعضای محترم تعاونی برگزار گردید.