آرشیو

درباره تعاونی

تعاونی تأمین نیاز اعضاء انجمن صنفی تولیـد کنندگان سازه های فولادی کشور ( کامسی ) در سال ۱۳۹۷، با حدود ۲۰ عضو تشـکیل گردیده و هدف آن بطور اجـمالی در هم افزائی ظـرفیت های موجود و کاهش هزینه های تولیــد و ایجاد و گسـترش فرهنگ استفاده از سازه های فولادی استاندارد بوده است . صنعت تولید سازه های فولادی یکی از مهمترین صنایع است که میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی به پیشـرفت در این حوزه را دارد.بطوریکه انقلاب صنعتی با نقش فولاد و بکار گیری آن تعریف شده است. این صنعت در تمام صــنایع مادر از قبیل صنعت نفت و پتروشیمی ، صنعت برق ، صنعت حمل و نقل و شبکه ریلی صنعت ساختمان سازی نقش مؤثری داشته و عملاً پیشرفت و توسعه بدون لحاظ صنعت تولید سازه های فولادی بی معنا خواهد بود .

مقالات

لیست اعضاء دارنده ISO 3834

مندرج در سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گپ صنعتی

 

مصاحبه تلویزیون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان سازه های فولادی کشور (کامسی) ، جناب آقای سعید زارع حقیقی با شبکه ۵ سیما ، در خلال برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و
ساختمان پیرامون اهمیت حضور در نمایشگاه ها …

 

 

اعضای تعاونی کامسی