حضور تعاونی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور (کامسی) ، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران

مانور ارزیابی کنترل استاندارد مصالح ساختمانی به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مشارکت تعاونی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور ( کامسی )