حضور تعاونی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور (کامسی) ، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران